SY’IAH MEMBOLEHKAN ZINAI IBUNYA YANG JANDA

SY’IAH MEMBOLEHKAN ZINAI IBUNYA YANG JANDA

Bagaimana menurut anda dengan fatwa imam syiah ini :

Muhsin Ali Ushfur berfatwa :
“Sebagaimana yang disebutkan oleh Hadi dalam kitabnya Manarul Ilmi (4/386) “Diperbolehkan bagi seorang anak untuk menyetubuhi ibu kandungnya yang sudah janda, agar ibunya tidak berpisah dengan anaknya, dan agar tidak meninggalkan mereka hanya untuk mencari seseorang yang melampiaskan syahwatnya.

Sumber: FP Ustadz Farid Okbah, Pakar Syiah Internasional
Fp Ustadz Farid Okbah: https://www.facebook.com/FaridAhmadOkbah/timeline

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.