Orang Syiah Boleh Memakan Kuburan Husain

Pantas jorok, ternyata ulama Syiah menganjurkan pengikutnya memakan tanah kuburan Husein

kotoran imam syiah sesat

Sesungguhnya orang-orang Syi’ah ketika berziarah di Karbala, mereka boleh memakan tanah kuburan Al-Husain. Hal inilah yang difatwakan oleh banyak para tokoh Syi’ah dalam kitab-kitab mereka, dengan judul “Hukum-Hukum Makanan dan Minuman.” Mereka itu ialah:

1. Ayatullah yang agung, Al-Khomeini dalam kitabnya Tahrir Al-Wasilah, cet. Daar Ash-Shirath AL-Mustaqim-beirut.

2. Ayatullah yang agung, Mirza Hasan Al-Ahqaqi dalam kitabnya Ahkam Asy-Syi’ah, cet. Jami’ Ash-Shadiq-Kuwait.

3. Ayatullah yang agung, Mirza Abdurrasul Al-Ahqaqi dalam kitabnya Ahkam Asy-Syari’ah, cet. Jami’ Ash-Shadiq-Kuwait.

4. Ayatullah yang agung, Muhammad Al-Husaini Asy-Syairazi dalam kitabnya Al-Masa’il Al-Islamiyah, Tauzi’ Maktabah Haiat Khaddam Al-Mahdi-Kuwait.

5. Ayatullah yang agung, Muhammad Ali Al-Husaini As-Sayastani dalam kitabnya Minhaj Ash-Shalihin, cet. Daar Al-Mu’arrikh Al-Arabi-Beirut.

6. Ayatullah yang agung, Abul Qasim Al-Khau’i dalam kitabnya Minhaj Ash-Shalihin, cet. Daar Al-Balaghah-Beirut.

7. Ayatullah yang agung, Ali Al-Gharawi dalam kitabnya Muhiz Al-Fatawa Al-Mustanbithah, cet. Daar Al-Mahajjat Al-Baidha –Beirut.

8. Ayatullah yang agung, Muhammad Al-Fadhil Al-Lankarani dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Wadhihah, cet. Mahar-Qumm.

9. Ayatullah yang agung, Jawwad At-Tibrizi dalam kitabnya Al-Masa’il Al-Muntakhabah, cet. Al-Faqih-Kuwait.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.