Sesungguhnya pandangan orang-orang Syi’ah terhadap Ahlul bait Radhiyallahu Anhum, tidak sama seperti pandangan kita kaum Ahli Sunnah wal Jama’ah terhadap mereka. Ahlul Bait yang mereka serukan untuk diikuti,