Di antara tuduhan keji yang dilontarkan oleh Syi’ah kepada umat Islam ialah seperti yang diriwayatkan oleh Al-Majelisi dalam Bihar Al-Anwar, jilid XXIV, hal. 311, nomor. 431, dari Al-Imam